person_outline
search

Overige begrippen

Verleggingregeling

Overige begrippen Een regel binnen de btw waarbij niet de leverancier btw moet bereken en aangeven maar de afnemer. Dit wordt vaker toegepast in de internationale handel waardoor de twee partijen er allebei positief door beïnvloed worden. Lees verder

Verzuimboete

Overige begrippen Heeft als doel, een gebod tot nakoming van een fiscale verplichting in te scherpen. Deze kan al oplegt worden wanneer er zelfs maar één verplichting niet voldaan is. Lees verder

Waarborgsom

Overige begrippen Een zekerheidstelling bij de koop van een bestaande of nieuwe woning voor de verkoper tot aan de datum van overschrijving, waarbij de koper een bedrag overmaakt aan de notaris. Lees verder

Weerstandsvermogen

Overige begrippen Een grootheid die in het leven is geroepen door de CFV om de levensvatbaarheid van een verbinding ( tussen woningcorporatie met een andere rechtspersoon) of woningcorporatie te beoordelen. Dit vermogen geeft dus eigenlijk aan hoe levensvatbaar ze is. Lees verder

Welzijn

Overige begrippen Een begrip dat vaak in de economie gebruikt wordt maar er eigenlijk buiten staat, dit is niet te berekenen, het gaat erom hoe een persoon zich voelt in de situatie waarin hij of zij leeft. Dat is niet in cijfers vast te leggen. Lees verder

Winstquote

Overige begrippen De som van de winst uitgelegd in een percentage van het nationaal inkomen noemen we een winstquote. Lees verder

Woekerpolis

Overige begrippen Een naam voor verschillende vormen van beleggingshypotheken waar aan de consument geen duidelijke informatie is gegeven, over wat het werkelijk allemaal gaat kosten en meestal zal achteraf blijken dat alles veel duurder uitvalt als dat de consument denkt. Lees verder

Woekerrente

Overige begrippen Een naam voor verschillende vormen van rentes waar aan de consument geen duidelijke informatie is gegeven, over wat het werkelijk allemaal gaat kosten en meestal zal achteraf blijken dat alles veel duurder uitvalt als dat de consument denkt. Lees verder

World Trade Organisation ( WTO )

Overige begrippen Een algemene overeenkomst die over de tarieven en handel gaat. Deze organisatie streeft al jaren naar een wereldwijde vrijhandel, het zoveel mogelijk vrij maken van de internationale handel. Lees verder

WSW

Overige begrippen Waarborgfonds Sociale Woningbouw, Dit fonds beoordeelt de kredietwaardigheid van woningcorporaties op basis van hun weerstandsvermogen ene de financiering van kredietwaardige woningcorporaties mede verzorgt. Lees verder

Zeggenschap

Overige begrippen Het recht dat een persoon of bedrijf heeft om ergens over te mogen beslissen. Het hoeft niet perse een meerderheidsdeel te zijn, met 1% van de aandelen van een bedrijf heb je ook zeggen schap, weliswaar niet veel maar je hebt een aandeel in het zeggenschap. Lees verder