person_outline
search

Vergrijpboete

Overige begrippen

Het bestraffen van nalaten of een handelen waarbij sprake van opzet dan wel grove schuld is. Wanneer dit bestraft kan worden moet de inspecteur wel altijd ter plaatse zijn om dit zelf te concluderen.