person_outline
search

Toon items op tag: organisaties

Het Bureau Krediet Registratie

Elke lening die in Nederland wordt toegekend wordt geregistreerd bij het BKR. Als u niet in staat bent om aan uw verplichtingen te voldoen of dit op een onregelmatige wijze doet, wordt dit ook geregistreerd. Veel financiële organisaties informeren eerst bij de BKR naar uw betalingsgedrag.
Overigens worden vijf jaar na het beëindigen van de lening alle gegevens hierover gewist.

CFO

Chief Financial Officer: Dit betreft de hoogste financieel medewerker van een organisatie, deze wordt ook vaak financieel directeur genoemd, maar omdat dit soms nogal verwarrend is keizen de meeste organisaties voor de benaming CFO.

Accountant

Een accountant is degene die financiele handelingen en raportages van een onderneming maakt en controleert. Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen de AA accountant en de RA accountant, het grootste verschil is dat de AA accountant controles voor het Midden en Klein Bedrijf uitvoert en de RA accountant voor e grotere organisaties.

Publiekrechtelijke rechtspersonen

Dit zijn bedrijven, organisaties, die overheidstaken ten uitvoering brengen. Voorbeelden van zulke organisaties zijn, provincies, gemeenten en het Rijk.

Productschap

Een productschap is door de overheid ingesteld om bedrijven die op een bepaalde manier betrekking hebben op de totstandkoming van een product. Het gaat hierbij om de organisaties leverancier en zakelijke afnemer van elkaar zijn.

Vennootschaps- – en Rechtspersonenrecht

In de wet is een rechtspersoon van groot belang. Alle burgers van Nederland kunnen in principe rechtshandelingen plegen (zoals dingen kopen, verkopen enz.) Ook bepaalde organisaties kunnen dit als ze vallen onder het Vennootschaps- of Rechtspersonenrecht. Alleen als de de wet aangeeft dat iets een rechtspersoon is, dan is het een rechtspersoon. Niemand anders heeft die bevoegdheid. Rechtspersonen kunnen zijn stichtingen, coöperaties, vennootschappen en dergelijke.

Staatsrecht

Het staatsrecht wordt ook wel het constitutionele recht genoemd geeft de justitiële basis aan de Staat. De Grondwet maakt hier onderdeel van uit. In het Staatsrecht wordt geregeld hoe de staat functioneert. Welke organisaties er zijn om de staat draaiende te houden en hoe die organisaties zich ten opzichte van elkaar verhouden. Hierin is bijvoorbeeld de verhouding tussen de regering, het parlement en het staatshoofd vastgelegd.

Abonneren op deze RSS feed