person_outline
search

Toon items op tag: organisatie

Vraagprijs

Als u eenmaal begonnen bent met uw organisatie loopt u al snel tegen de vraag op: “Wat vraag ik  voor de zaken of diensten die ik lever. Om hierin wat verder te komen kunt u het boek “Prijzen en Tarievengids” aanschaffen. Hierin staan veel tips en veel vergelijkingsmateriaal.

World Trade Organisation ( WTO )

Een algemene overeenkomst die over de tarieven en handel gaat. Deze organisatie streeft al jaren naar een wereldwijde vrijhandel, het zoveel mogelijk vrij maken van de internationale handel.

SVB

Sociale verzekeringsbank een zelfstandig bestuursorgaan, dat voor overheidsinstanties verschillende regelingen uitvoert. De kinderbijslag en de AOW worden via deze organisatie uitgekeerd. Al sinds 1901 bestaat deze en is daarmee de oudste uitvoerder op het gebied van sociale zekerheid in Nederland.

Stromannen

Dit zijn mensen die, meestal tegen een goede betaling, handelen met geld in naam van een grote organisatie of een andere persoon, om bijvoorbeeld een grotere machtspositie te verwerven.

Sociale verzekeringsbank

Sociale verzekeringsbank een zelfstandig bestuursorgaan, dat voor overheidsinstanties verschillende regelingen uitvoert. De kinderbijslag en de AOW worden via deze organisatie uitgekeerd. Al sinds 1901 bestaat deze en is daarmee de oudste uitvoerder op het gebied van sociale zekerheid in Nederland.

Overheadkosten

Dit is het deel van het budget dat een bedrijf aan de eigen organisatie besteedt. Het geldt als maat voor de efficiëntie van de organisatie, geld dat aan de eigen organisatie wordt besteed komt niet ten goede aan de doelen van het bedrijf.

Overhead

Dit is het deel van het budget dat een bedrijf aan de eigen organisatie besteedt. Het geldt als maat voor de efficiëntie van de organisatie, geld dat aan de eigen organisatie wordt besteed komt niet ten goede aan de doelen van het bedrijf.

NOvAA

De organisatie van Accountant Administratieconsulent, deze is erop gericht een hoge kwaliteit van verslaggeving en controle te bevorderen. Dit is alleen mogelijk wanneer de objectiviteit, deskundigheid en integriteit van het accountantsberoep helemaal gewaarborgd zijn.

NIVRA

De organisatie van Register Accountants, deze is erop gericht een hoge kwaliteit van verslaggeving en controle te bevorderen. Dit is alleen mogelijk wanneer de objectiviteit, deskundigheid en integriteit van het accountantsberoep helemaal gewaarborgd zijn.

CFO

Chief Financial Officer: Dit betreft de hoogste financieel medewerker van een organisatie, deze wordt ook vaak financieel directeur genoemd, maar omdat dit soms nogal verwarrend is keizen de meeste organisaties voor de benaming CFO.

Abonneren op deze RSS feed