person_outline
search

Register goederen

Overige begrippen

Goederen waarbij, bij de vestiging of de overdacht ervan een inschrijving bij een openbaar register verplicht is.