person_outline
search

Notariële akte

Overige begrippen

Een geschrift dat door een notaris is opgemaakt, dit document moet door hem en de belanghebbende/opdrachtgever ondertekent worden. De akte is het bewijs van het in de akte genoteerde.