person_outline
search

Connovatieve definitie

Overige begrippen

Deze definitie geeft de betekenis van een begrip of grootheid aan. Hoe dit begrip of de grootheid berekent moet worden staat los van deze definitie