person_outline
search

Behoedzaamheidsreserve

Overige begrippen

Een gedeelte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds dat door het Rijk gereserveerd wordt voor de uitlichting uit het gemeentefonds wegens verwachte onderuitputting van rijksuitgaven.