person_outline
search

BBSH

Overige begrippen

Staat voor Besluit Beheer Sociale Huursector, hierin staan de regels waar gemeentelijke woningbedrijven en woningcorporaties zich moeten houden.