person_outline
search

Vordering

Onderneming

Kan zowel positief als negatief zijn, het kan een bedrag zijn dat nog tegoed is van een afnemer die op lange of korte termijn opvorderbaar zijn, maar kunnen ook verplichtingen aan derden zijn in het geval van een faillissement.