person_outline
search

Verslaglegging

Onderneming

Heel letterlijk het neerleggen in een verslag, de dus wijze waarop gegevens ( meestal financieel ) worden gerapporteerd, voor de belastingdienst en voor particulieren.