person_outline
search

Vermogen

Onderneming

De totale hoeveelheid in geld uitgedrukt aan de creditzijde van de balans. Het vermogen is opgebouwd uit vreemd vermogen en eigen vermogen.