person_outline
search

Transitorische posten

Onderneming

Zijn posten waar het moment van betalen afwijkt van het moment waarop de opbrengsten of kosten ontstaan. Dit wordt veel gebruikt om de balans voor een bepaalde periode zo kloppend mogelijk te krijgen.