person_outline
search

Toon items op tag: wettelijk

Wettelijke reserve

Dit is een wettelijk voorgeschreven post die bij oprichting van een onderneming in het leven wordt geroepen  voor de oprichtingskosten, onderzoekskosten en emissiekosten. Binnen 5 jaar moet dit bedrag echter van de balans worden afgeschreven.

Materiële vaste activa

Dit zijn vaste activa die tastbaar zijn. Dit is voor BV’s en NV’s een wettelijk voorgeschreven term op de balans. Onder deze post kunnen we bijvoorbeeld machines en gebouwen scharen.

Jaarrekening

Een verslag van de financiële situatie van een bedrijf, die voldoet aan wettelijk voorgeschreven eisen. Deze bestaat uit een balans en een resultatenrekening met een toelichting hierop. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een commerciële ( voor aandeelhouders ) en een fiscale ( voor de belastingdienst ) jaarrekening.

Pensioensoverdracht

Wanneer men van baan veranderd en dus een andere werkgever krijgt, dan is het mogelijk het bij de oude werknemer opgebouwde pensioen worden overgedragen naar de nieuwe pensioenregeling. Dit is een wettelijk recht.

Onderwijsrecht

In Nederland heeft ieder kind recht op Onderwijs, onafhankelijk van de financiële draagkracht van de ouders, en tot een bepaalde leeftijd is er zelfs Onderwijsplicht. Dit ligt vast in de Onderwijswet. Ook over de organisatie en de bekostiging van het onderwijs liggen de regels hierin vast. Niet alleen dát er onderwijs is, maar ook dat dat onderwijs van goede kwaliteit is en wat de inhoud van het onderwijs is, is wettelijk geregeld.

Abonneren op deze RSS feed