person_outline
search

Toon items op tag: voorraden

Goederen- en inventarisverzekering

Als uw bedrijfsgebouw, uw voorraden of gereedschappen beschadigd worden door braak- of brandschade, dan kunt u hiervoor een goederen- en inventarisverzekering afsluiten. Zeker als u voor uw onderneming een apart gebouw bezit of waardevolle voorraden of gereedschappen nodig heeft is dit een belangrijke verzekering.

Aankoopprijs

Een prijs die bij aankoop van een machine of een gebouw betaald moet worden. Een aankoopprijs geldt voor vaste activa, zoals een inkoopprijs voor voorraden geldt.

Vlottende activa

Activa, productiemiddelen die zeer snel om te zetten zijn in geld of die maar een productieproces meegaan. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de voorraden van een bedrijf.

Inventariseren

Het zeer precies vastleggen van alle voorraden, machines, auto’s en andere kapitaalgoederen binnen een bedrijf waar het bedrijf eigenaar van is, vervolgens hiervan zo precies mogelijk de waarde weergeven.

Herwaarderingsreserve

Een onderdeel van het eigen vermogen. Dit ontstaat door her herwaarderen van voorraden of vaste activa, bijvoorbeeld door waardering van vaste activa tegen actuele waarde. Voor de commerciële jaarrekening is dit toegestaan, voor de fiscale echter niet.

Abonneren op deze RSS feed