person_outline
search

Toon items op tag: voorgeschreven

Wettelijke reserve

Dit is een wettelijk voorgeschreven post die bij oprichting van een onderneming in het leven wordt geroepen  voor de oprichtingskosten, onderzoekskosten en emissiekosten. Binnen 5 jaar moet dit bedrag echter van de balans worden afgeschreven.

Materiële vaste activa

Dit zijn vaste activa die tastbaar zijn. Dit is voor BV’s en NV’s een wettelijk voorgeschreven term op de balans. Onder deze post kunnen we bijvoorbeeld machines en gebouwen scharen.

Jaarrekening

Een verslag van de financiële situatie van een bedrijf, die voldoet aan wettelijk voorgeschreven eisen. Deze bestaat uit een balans en een resultatenrekening met een toelichting hierop. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een commerciële ( voor aandeelhouders ) en een fiscale ( voor de belastingdienst ) jaarrekening.

Abonneren op deze RSS feed