person_outline
search

Toon items op tag: tastbaar

Materiële vaste activa

Dit zijn vaste activa die tastbaar zijn. Dit is voor BV’s en NV’s een wettelijk voorgeschreven term op de balans. Onder deze post kunnen we bijvoorbeeld machines en gebouwen scharen.

Immateriële vaste activa

Dit zijn vaste activa die niet tastbaar zijn, hierbij kun je denken aan geactiveerde bedragen en goodwill, eigenlijk een onzichtbare vorm van vaste immateriële activa. Ook passiva kunnen immaterieel zijn.

Immateriële activa

Dit zijn activa die niet tastbaar zijn, hierbij kun je denken aan geactiveerde bedragen en goodwill, eigenlijk een onzichtbare vorm van vaste immateriële activa. Ook passiva kunnen immaterieel zijn.

Merkrecht, auteursrecht en IE

Hierin worden de regels vastgelegd die gaan over het geestelijke eigendom van iets. Het betreft hier geen tastbaar product maar kan slaan op een tekst, een liedje of een merk en dergelijke. Men kan dan spreken van Intellectueel Eigendom (IE). In dit Recht wordt o.a. geregeld hoe lang er sprake is van IE. Op basis van dit recht kan iemand een vergoeding vragen voor het gebruik van zijn IE.

Abonneren op deze RSS feed