person_outline
search

Toon items op tag: precies

Patenten

Een juridische bescherming van productieprocessen of producten. Men spreekt ook wel over octrooien, dit is precies hetzelfde alleen dan in een Franse benaming.

Bureau Krediet Registratie: ( BKR )

Het Bureau voor Krediet Registratie. Dit bureau houdt van elke persoon die in Nederland een krediet heeft afgesloten een dossier bij. Hierin staat precies wat deze persoon waar een en wanneer heeft afgesloten en tegen welke voorwaarden. Dit wordt gedaan om de kredietwaardigheid van een persoon in kaart te kunnen brengen.

BKR

Het Bureau voor Krediet Registratie. Dit bureau houdt van elke persoon die in Nederland een krediet heeft afgesloten een dossier bij. Hierin staat precies wat deze persoon waar een en wanneer heeft afgesloten en tegen welke voorwaarden. Dit wordt gedaan om de kredietwaardigheid van een persoon in kaart te kunnen brengen.

Aannemingscontracten

In dit contract staat dat een aannemer een verbintenis aangaat om voor een vooraf vastgesteld prijs een project te leveren, dit is alleen mogelijk als er gewerkt wordt via een bouwbestek, waarin alles precies omschreven staat.

Inventariseren

Het zeer precies vastleggen van alle voorraden, machines, auto’s en andere kapitaalgoederen binnen een bedrijf waar het bedrijf eigenaar van is, vervolgens hiervan zo precies mogelijk de waarde weergeven.

Betalingsbalans

Een betalingsbalans is een zeer precies overzicht van de waarde ( uitgedrukt in geld ) van alle transacties die in een zekere periode hebben plaatsgevonden. Hiervoor wordt meestal een jaar als periode gebruikt.

Pensioenreglement

Een pensioenreglement is een document dat schriftelijk is opgesteld, hierin staat precies omschreven hoe de pensioenregeling werkt, wat de plichten en rechten zijn van de deelnemers en de pensioenuitvoerder.

Abonneren op deze RSS feed