person_outline
search

Toon items op tag: gedacht

Vlottende activa

Activa, productiemiddelen die zeer snel om te zetten zijn in geld of die maar een productieproces meegaan. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de voorraden van een bedrijf.

Buitengewone baten en lasten

Dit zijn baten ( winsten ) die ontstaan buiten de normale bedrijfsvoering om. Hierbij kan gedacht worden aan de verkoop van vaste activa of veranderingen in de soort boekhouding.
En lasten ( verliezen ) die ontstaan buiten de normale bedrijfsvoering om. Hierbij kan gedacht worden aan de verkoop van vaste activa of veranderingen in de soort boekhouding.

Buitengewone baten

Dit zijn baten ( winsten ) die ontstaan buiten de normale bedrijfsvoering om. Hierbij kan gedacht worden aan de verkoop van vaste activa of veranderingen in de soort boekhouding.

Abonneren op deze RSS feed