person_outline
search

Passiefzijde

Onderneming

Ook wel beter bekend als de creditzijde van een balans, de rechterkant. Aan deze kant worden alle kort- en langlopende schulden vermeld die een onderneming heeft.