person_outline
search

Openingsbalans

Onderneming

De eerste balans die wordt opgemaakt aan het begin van een bepaalde verslagperiode, deze zal dus meestal gelijk zijn aan de eindbalans van het voorgaande boekjaar.