person_outline
search

Nettovermogenswaarde

Onderneming

De waardering van de passiva en activa van een aandeel, of deelneming in een ander bedrijf, welke gelijk zijn aan de waarde die de zusteronderneming hanteert voor haar eigen passiva en activa.