person_outline
search

Materieel belang

Onderneming

Informatie kan van materieel belang zijn als gebruikers van deze informatie er beslissingen mee gaan nemen die van belang op de economische toestand. Wanneer deze informatie gebruikt wordt vanuit de jaarrekening, noemen we het materieel belang.