person_outline
search

Materialiteit

Onderneming

In de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving staat materialiteit ervoor dat de informatie die wordt gegeven voldoet aan de eisen van “ materieel belang “. Dit staat omschreven in het “ stramien voor de vormgeving en opstelling van jaarrekeningen “.