person_outline
search

Kort vreemd vermogen

Onderneming

Zoals het woord kort al zegt zijn het verplichtingen tot betalingen van een onderneming die op korte termijn voldaan moeten worden, als deze betalingstermijn korter dan één jaar is, noemen we het kort vreemd vermogen.