person_outline
search

Kapitaal

Onderneming

Als we naar de balans kijken praten we over kapitaal als we naar de rechterkant van de balans, namelijk de debetzijde, het totale bedrag van alle posten aan deze kant noemen we het kapitaal.