person_outline
search

Jaarverslag

Onderneming

In dit verslag, meestal in boekvorm, is het jaarverslag en de toelichtingen van de directie opgenomen, tezamen met alle andere informatie die de directie bereidt is aan buitenstaanders te laten zien.