person_outline
search

Inventaris

Onderneming

Een overzicht van alle kapitaalgoederen van een bedrijf, de debiteuren worden hier ook bij gerekend. Als we het hebben over de post inventaris gaat het om alle goederen en kapitaal welke een bedrijf op het moment van balans opmaken in bezit heeft.