person_outline
search

Immateriële vaste activa

Onderneming

Dit zijn vaste activa die niet tastbaar zijn, hierbij kun je denken aan geactiveerde bedragen en goodwill, eigenlijk een onzichtbare vorm van vaste immateriële activa. Ook passiva kunnen immaterieel zijn.