person_outline
search

Historische waarde

Onderneming

Waarde van de vaste activa die komen uit uitgaven die in het verleden gedaan zijn om deze activa te kunnen aanschaffen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de afschrijvingen die op deze activa wordt toegepast.