person_outline
search

Herwaarderingsreserve

Onderneming

Een onderdeel van het eigen vermogen. Dit ontstaat door her herwaarderen van voorraden of vaste activa, bijvoorbeeld door waardering van vaste activa tegen actuele waarde. Voor de commerciële jaarrekening is dit toegestaan, voor de fiscale echter niet.