person_outline
search

Financieel actief

Onderneming

Hieronder vallen liquide middelen, eigen vermogen in een andere partij ( aandelen ) en het recht om liquide middelen van een andere partij te mogen ontvangen.