person_outline
search

Financiële instrumenten

Onderneming

Alle posten die op de balans voorkomen die een verplichting of een recht vormen om liquide middelen te leveren of te mogen ontvangen. Met al deze posten op de balans is ook voor buitenaf de mate van risico’s duidelijk.