person_outline
search

Financiële hefboom

Onderneming

Het verbeteren van het rendement van het eigen vermogen, dit kan door een financiering met goedkoper vreemd vermogen, hierdoor wordt er meer uit het eigen vermogen gehaald doordat de rente over het vreemd vermogen lager is dan de winst op het eigen vermogen.