person_outline
search

Exposure draft

Onderneming

Een voorstel om te kunnen komen tot een IFRS ( International Financial Reporting Standard ). Deze moet leiden tot gelijke regels, met betrekking tot financiële raportering, voor Europese beursfondsen.