person_outline
search

EG-richtlijnen

Onderneming

Deze richtlijnen voor de jaarverslaggeving van ondernemingen, zijn geprobeerd door de Europese Commissie uit te vaardigen, maar door de vele vertalingen werd dit erg bemoeilijkt. Tegenwoordig wordt alles door de ARC gecontroleerd.