person_outline
search

Eenmalige baten / lasten

Onderneming

Winsten of verliezen die ontstaan door verkoop van vaste activa die al hun levensduur voorbij waren, dus helemaal afgeschreven waren. Of winsten of verliezen die ontstaan na fusies of overnames.