person_outline
search

Buitengewoon resultaat

Onderneming

Is de uitkomst van het verschil tussen de buitengewone baten en de buitengewone lasten, deze wordt op de jaarrekening weergegeven om een eerlijk een duidelijk beeld van de financiële situatie te krijgen.