person_outline
search

Buitengewone baten

Onderneming

Dit zijn baten ( winsten ) die ontstaan buiten de normale bedrijfsvoering om. Hierbij kan gedacht worden aan de verkoop van vaste activa of veranderingen in de soort boekhouding.