person_outline
search

Boekwaarde

Onderneming

De waarde van de bezittingen en andere activa posten waarvoor ze op de balans staan vermeld en dus in de “ boeken “staan. Vandaar het begrip boekwaarde.