person_outline
search

Betalingsbalans

Onderneming

Een betalingsbalans is een zeer precies overzicht van de waarde ( uitgedrukt in geld ) van alle transacties die in een zekere periode hebben plaatsgevonden. Hiervoor wordt meestal een jaar als periode gebruikt.