person_outline
search

Bedrijfslasten

Onderneming

Dit zijn bedragen die uiteindelijk van de brutowinst afgehaald moeten worden. Het zijn namelijk kosten opkomen bij de uitvoering van normale bedrijfsactiviteiten. Voorbeelden zijn lonen, kostprijs en afschrijvingen.