person_outline
search

Balanswaarde

Onderneming

De waarde van de activa en de passiva op de balans, dus het bedrag dat achter deze posten op de balans staat, bij vaste activa is dit berekent door aanschafwaarde min de afschrijving.