person_outline
search

Balansposten

Onderneming

De posten die op een balans horen. De namen van alle activa en passiva. Een balanspost is eigenlijk een uitleg van het bedrag dat op de balans staat.