person_outline
search

Toon items op tag: rechter

Rechtsbijstandverzekering

Stelt u zich voor dat u als zelfstandige straks een conflict krijgt over geleverde diensten, over een ontslag, over een subsidie of een conflict met uw compagnon. Als dit conflict voor de rechter moet worden uitgevochten krijgt u vaak hoge kosten voor uw rechtsbijstand. Een particuliere Rechtsbijstandsverzekering dekt deze kosten niet. Een Rechtsbijstandsverzekering voor Zelfstandigen doet dit wel.

Kantonrechter

Deze rechter behandeld strafzaken en civiele zaken. Hier kan zonder advocaat of andere gemachtigde worden geprocedeerd, dit is niet verplicht maar wel een mogelijkheid.

Echtscheiding

Het scheiden van twee mensen, deze wordt aangevraagd bij de rechter. Dit kan door beide partners worden gedaan, meestal komt er een advocaat of een echtscheidingsbemiddelaar aan te pas. De rechterlijke uitspraak zal uiteindelijk het huwelijk ontbinden.

Curator

Deze persoon wordt door de rechter aangesteld om op te treden namens onder curatele gestelde personen of bedrijven, deze persoon handelt ook het faillissement van het betreffende bedrijf of persoon af.

Ontslagvergoeding

Een financiƫle bijdrage die de werknemer ontvangt van de werkgever om de negatieve gevolgen van zijn ontslag te kunnen compenseren. Deze kan worden afgesproken onderling, maar ook via de rechter worden bepaald.

Personen- en Familierecht

De familie en het gezin heeft binnen de rechtsgang in Nederland een specifieke plek. In de eerste plaats omdat op deze manier de bescherming van minderjarigen ter hand wordt genomen. Ouders hebben t.a.v. hun kinderen een aantal bevoegdheden, maar ook een aantal plichten. Als deze bevoegdheden en plichten niet goed worden uitgeoefend kan de rechter ingrijpen. Ook de rechten en verplichtingen van huwelijkspartners worden hierin geregeld.

Cassatie recht

Als iemand binnen het strafrecht is veroordeeld kan hij in Cassatie gaan. Dit gebeurt bij de Hoge Raad. Tijdens de Cassatie wordt alleen gekeken of de lagere rechter het recht wel op de goede manier heeft geĆÆnterpreteerd en aangewend. Er wordt dus niet gekeken of de veroordeelde daadwerkelijk de feiten heeft gepleegd waarvoor hij is veroordeeld. Ook buiten het strafrecht kan men in cassatie gaan als men het niet eens is met een uitspraak.

Abonneren op deze RSS feed