person_outline
search

Toon items op tag: Tijdens

Rittenregistratie

De registratie van alle ritten die met een bepaalde auto gereden worden.
In de rittenregistratie moet het volgende worden vermeld:
Het merk van de auto; Het type van de auto; Het kenteken van de auto; De periode waarin u de auto tot uw beschikking hebt; De datum van de rit;De begin- en eindstand van de kilometerteller;Het adres van vertrek en het aankomstadres. Als u vanaf uw werkadres naar een afspraak rijdt en daarna weer terug, schrijft u de aankomst- en vertrekadressen op van zowel de heen- als de terugreis;
De route die u hebt gereden, als u niet de meest gebruikelijke route hebt genomen;
Of het een privérit is of een zakelijke rit; De privé-omrijkilometers als u tijdens dezelfde rit zakelijke kilometers en privékilometers rijdt.

Proeftijd

Een proeftijd moet schriftelijk overeengekomen zijn en kan maximaal 2 maanden bedragen bij een contract voor onbepaalde tijd. Tijdens deze proeftijd mag zowel de werknemer als de werkgever met onmiddellijke ingang het contract beëindigen.

Pensioenverevening

Tijdens een scheiding ( van mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben ) wordt het ouderdomspensioen in gelijke delen opgesplitst. Dit kan ook anders wanneer er vooraf afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de pensioenregeling.

Nabestaandepensioen

Een pensioen dat wordt opgebouwd tijdens de hele loopbaan. Wanneer een pensioengerechtigde komt te overlijden voordat hij / zij de leeftijd van pensioensgerechtiging heeft bereikt, zal dit pensioen naar de nabestaanden gaan.

Franchise

Tijdens het berekenen van sommige pensioenspremies en premies werknemersverzekeringen wordt er rekening gehouden met een vrijgesteld deel. Dit is wat er franchise genoemd wordt, dit is een bedrag dat jaarlijks wijzigt.

Cassatie recht

Als iemand binnen het strafrecht is veroordeeld kan hij in Cassatie gaan. Dit gebeurt bij de Hoge Raad. Tijdens de Cassatie wordt alleen gekeken of de lagere rechter het recht wel op de goede manier heeft geïnterpreteerd en aangewend. Er wordt dus niet gekeken of de veroordeelde daadwerkelijk de feiten heeft gepleegd waarvoor hij is veroordeeld. Ook buiten het strafrecht kan men in cassatie gaan als men het niet eens is met een uitspraak.

Abonneren op deze RSS feed