person_outline
search

Pensioenrecht

Juridisch

In Nederland wordt ervoor gezorgd dat ouderen die niet meer kunnen werken toch verzekerd zijn van een inkomen. Ook in het geval van overlijden wordt er gezorgd voor de nabestaanden. Dit alles is vastgelegd in het pensioenrecht. Hierin is geregeld dat elke Nederlander recht heeft op een pensioen van de staat vanaf zijn 65e jaar. Daarnaast wordt de mogelijkheid geschapen om binnen een bedrijf of bedrijfstak te sparen voor een oudedagsvoorziening.