person_outline
search

Onroerend Goedrecht

Juridisch

Dit is het recht dat speciaal betrekking heeft op niet verplaatsbare voorwerpen, zoals gebouwen. Overigens vallen hier ook de nog niet opgegraven ertsen en mineralen onder. In de wet wordt tegenwoordig gesproken van onroerende zaken. Alle onroerende zaken worden vastgelegd in een kadaster, een register dat door de overheid wordt bijgehouden. Over onroerende zaken die iemand in bezit heeft wordt belasting geheven, in dit geval door de betreffende gemeente.