person_outline
search

Onderwijsrecht

Juridisch

In Nederland heeft ieder kind recht op Onderwijs, onafhankelijk van de financiële draagkracht van de ouders, en tot een bepaalde leeftijd is er zelfs Onderwijsplicht. Dit ligt vast in de Onderwijswet. Ook over de organisatie en de bekostiging van het onderwijs liggen de regels hierin vast. Niet alleen dát er onderwijs is, maar ook dat dat onderwijs van goede kwaliteit is en wat de inhoud van het onderwijs is, is wettelijk geregeld.