person_outline
search

Insolventie, faillissementsrecht en surseance

Juridisch

Dit recht wordt meestal toegepast bij bedrijven die niet langer in staat zijn hun schulden te betalen. Zij kunnen dan uitstel van betaling aanvragen bij de rechtbank, die hen dan failliet kan verklaren. Hoe dit in zijn werk gaat is vastgelegd in het faillissementsrecht. Als hierdoor een onderneming zijn productie moet staken moet een onderneming worden geliquideerd. Gewoonlijk wordt er een curator aangesteld om de bezittingen om te zetten in geld.